Werk boek vir Scratch in Suid Afrikaanse skole

Elke les se tema is eie aan Suid Afrika en en sluit aan by wetenskap, wiskunde, tegnologie en ingenieurswese onderwerpe soos sonkrag, wind krag, opvang van reenwater in tenks en die SKA teleskoop in die Karoo.

Elke les verduidelik ‘n paar nuwe blokke in Scratch  sodat die leerders toenemend moeiliker programme kan skryf en uiteindelik meeste blokke in Scratch leer ken. Selfs skikkings (lists), klone (cloning of sprites), skep van nuwe blokke en integrering van Scratch met die micro:bit is ingesluit.

Elke les neem ongeveer 90 minute om te voltooi en sluit in:

 • Bekendstelling van die tema uit Suid Afrika
 • blokke in Scratch word verduidelik,
 • leerders word deur die probleem oplos siklus begelei om
  • probleme te analiseer,
  • ‘n dinkskrum te hou om kreatiewe idees uit te ruil ,
  • te beplan en algoritmes te skryf,
  • programme in Scratch te skryf en
  • met Eduardo De Bono se ses “thinking hats” na te dink oor wat hulle geleer het.
 • Werkboeke sluit ook merkblaaie en ander assesering in.

Workbook for Scratch in South African schools

Each lesson’s theme is unique to South Africa and learners are exposed to facts about STEM subjects like solar energy, wind energy, rainwater harvesting, and the SKA telescope.

In each lesson, a few new blocks are explained in Scratch, so that learners can use most of the blocks after these lessons. Lists, gaming blocks and even cloning of sprites and integration of Scratch with the micro:bit is covered.

Each lesson requires about 90 minutes to complete and includes:

 • introduction to the theme
 • explanation of new blocks,
 • a guide through the design cycle to
  • analyze problems,
  • brainstorm ideas,
  • plan and write algorithms,
  • execute and test the solution and then
  • reflect using Eduardo De Bono’s thinking hats.
 • Workbooks also include rubrics and assessments.

The video lessons on YouTube can be used to introduce topics and explain blocks in the classroom.